Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.
• Data publikacji strony internetowej: 23.02.2019
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.05.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-09
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej, prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Urszula Kucharczyk.
• e-mail: biblioteka@starablotnica.pl
• telefon: 486197096
Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo).

 

Dostępność architektoniczna: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 23

 • placówka biblioteczna współużytkuje budynek z OSP w Starej Błotnicy. Budynek składa się z dwóch kondygnacji. Posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • na piętrze budynku znajdują się pomieszczenia użytkowane przez bibliotekę. Mieści się tam wypożyczalnia książek, czytelnia, czytelnia internetowa, oraz pokój dyrektora. Na piętrze znajduje się również toaleta, która nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych.
 • w budynku nie ma windy, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • biblioteka nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny z OSP, na którym nie wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • brak jest pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych.
 • do biblioteki można wejść z psem asystującym
 • biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza online

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy - filia biblioteczna w Starym Goździe, Stary Gózd 90 26-806 Stara Błotnica

 • filia biblioteczna współużytkuje budynek z PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe. Filia posiada osobne wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • przedsionek biblioteki z wypożyczalnią jest połączony czterema schodkami.
 • w bibliotece jest toaleta, która nie jest dostosowana dla niepełnosprawnych.
 • w filii nie ma windy, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • filia nie posiada własnego parkingu, lecz wspólny ze szkołą, na którym nie wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • brak jest pętli indukcyjnych, pochylni, platform oraz informacji głosowych.
 • do filii bibliotecznej można wejść z psem asystującym
 • filia nie posiada tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza online

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Gmina Stara Błotnica

Stowarzyszenie "Pierzchnianka"

Mazowiecki system informacji bibliotecznej